Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 9 of 9 (0.043 secs)
You searched for: collection:opensource AND language:"PL"
[texts]Notatki z matematyki - Robert Paciorek
Notatki (treściwe kompedium wiedzy) z matematyki na poziomie szkoły średniej z elementami matematyki wyższej (pierwszy rok studiów)
Downloads: 170 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Notatki z fizyki - Robert Paciorek
Notatki (treściwe kompedium wiedzy) z fizyki na poziomie szkoły średniej.
Downloads: 121 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Notatki z innych nauk przyrodniczych - Robert Paciorek
Notatki z wybranych zagadnień chemii, biologii i geologii na poziomie szkoły średniej.
Downloads: 74
[texts]Ściąga do AWK - T. Przechlewski (PL version), Free Software Foundation
Krótkie wprowadzenie do programowania w języku AWK
Keywords: awk; gawk; reference card; refcard
Downloads: 221
[texts]Komputerologia dla kazdego - Robert Paciorek
Book version of my web page (http://www.opcode.eu.org) about computer science, electronics, system administration, programincg, etc Książkowa wersja mojej strony internetowej (http://www.opcode.eu.org) poświęconej informatyce stosowanej, elektronice, administracji systemami komputerowymi itp
Keywords: posix; programing; C; C++; bash; system administration; tcp/ip; electronics; avr
Downloads: 54
[texts]Ściąga do vi - Tomasz Przechlewski
Zbiór najistotniejszych poleceń edytora VIM.
Keywords: vim; vi; reference card; refcard
Downloads: 205
[texts]Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeXe - Tomasz Przechlewski, Ryszard Kubiak, Janusz Gołdasz, Hubert Partl, Irene Hyna, Elisabeth Schlegl
Wprowadzenie do systemu składu LaTeX
Keywords: latex; tex; introduction; typesetting; podręcznik
Downloads: 726
[texts]Wprowadzenie do programowania w języku AWK - Tomasz Przechlewski

Keywords: awk; programming language; manual
Downloads: 478
[texts]"Magiczna Stajnia" - mirror - klaczy
A mirror of the Polish pony imageboard, "Magiczna Stajnia", 6 hours before it was taken down. (Put in texts because I saw no other good place TBH)
Keywords: bronies; ponies; magiczna stajnia; imageboard; chan
Downloads: 171
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)